Termitlərlə mübarizə

Tikililəri, tarixi abidələri, mebel əşyalarını zədələyən termiklərin (çox kiçik həşəratlar) aşkar edilməsi və zərərsizləşdirilməsi;

Quşlara nəzarət

Təsərrüfatlara, texnoloji proseslərə, bağ ərazilərinə ziyan vuran və ya xəstəliklərin (quş qripi, ornitoz) yayılmasına səbəb olan vəhşi quşların bioloji üsulla hürküdülməsi və ərazidən uzaqlaşdırılmas;