RPC –Co öz fəaliyyətində:

-İnsan sağlamlığının təminatını,
-ətraf mühitin ekoloji təhlükəsizliyini,
-fauna və floranın balanslı qorunmasını,
-qida və ərzaq təhlükəsizliyini
vacib sayır və bu fəaliyyət sahəsində bilik və təcrübəsini əsirgəmir.