«Biz ötən illər ərzində səmərəli fəaliyyət göstərməklə bərabər sifarişçilərimizin rəğbətini qazanmışıq. Müştərilərimiz göstərilən xidmətlərdən məmnundurlar və əməkdaşlığımız, müxtəlif səviyyə və formatlarda davam etməkdədir«

Почему RPC-Co?

RPC-Co работает в области:

  • Обеспечения безопасности здоровья людей,
  • Обеспечения экологической безопасности,
  • Сбалансированной защиты флоры и фауны,
  • Обеспечения безопасности продовольствия и пищевых продуктов

И считает важным наличия знаний и
опыта в этой сфере деятельности.