Dezinseksiya insan sağlamlığına, ev heyvanlarına, bitkilərə və materiallara zərər verə biləcək həşəratların məhv edilməsinə yönəlmiş prosedurdur. Bu kimyəvi və ya fiziki üsullardan istifadə etməklə edilə bilər.

Zərərvericilərə qarşı kimyəvi mübarizə üsulları həşəratları öldürən insektisidlərin və ya həşəratları dəf edən qovucuların istifadəsini əhatə edə bilər. Zərərvericilərə qarşı fiziki mübarizə üsulları həşəratları öldürmək üçün isti və ya soyuqdan istifadəni əhatə edə bilər.

Dezinseksiya həm yaşayış, həm də ticarət obyektlərində, o cümlədən anbarlarda, istehsalatda, tibb müəssisələrində, qida emalı zavodlarında və s. aparılır. Zərərvericilərə qarşı mübarizə insan sağlamlığını qorumağa, qida keyfiyyətini qorumağa, gigiyena şəraitini yaxşılaşdırmağa və həşəratların zərərini azaltmağa kömək edir.

Dezinseksiya, həşərat invaziyalarının aradan qaldırılması və qarşısının alınmasına yönəlmiş zərərvericilərə qarşı mübarizə üsullarını təsvir etmək üçün istifadə olunan bir termindir. Bu üsullar insan sağlamlığına təhlükə yarada bilən və ya əmlaka ziyan vura bilən müxtəlif növ həşəratlara nəzarət etmək üçün istifadə olunur. Zərərvericilərə qarşı mübarizədə dezinseksiyanın bəzi ümumi üsulları və xüsusiyyətləri bunlardır:

Kimyəvi Nəzarət:

  • İnsektisidlər: Kimyəvi insektisidlər həşəratlara nəzarət etmək və öldürmək üçün dezinseksiyada geniş istifadə olunur. Onlar spreylər, tozlar, yemlər və ya fumiqantlar kimi müxtəlif formalarda mövcuddur. İnsektisidlər xüsusi həşəratları hədəfə ala bilər və ya bir sıra zərərvericilərə qarşı daha geniş fəaliyyət spektrinə malik ola bilər.
  • Püskürtmə: Bu üsul həşəratların təmasda ola biləcəyi səthlərə və ya ərazilərə insektisidlərin tətbiqini nəzərdə tutur. İnsektisidlərin qalıq təsiri işlənmiş səthlərlə təmasda olan həşəratları öldürərək uzunmüddətli nəzarəti təmin edir.
  • Aerozol püskürtmə: Dumanlama kimi də tanınan aerozol çiləmə, qapalı məkanlarda insektisidləri incə damcılar və ya aerozollar şəklində yaymaq üçün xüsusi avadanlıqdan istifadəni nəzərdə tutur. Bağlı və ya açıq mühitlərdə ağcaqanad və ya milçək kimi uçan həşəratlara nəzarət etmək üçün effektivdir.

Fiziki Nəzarət:

  • Mexanik tələlər: Mexanik tələlər həşəratları fiziki olaraq tutmaq və məhv etmək üçün istifadə olunur. Hədəf həşərat növlərindən asılı olaraq yapışqan tələlər, feromon tələləri və ya yüngül tələlər kimi dizayn edilə bilər. Mexanik tələlər tez-tez inteqrasiya olunmuş zərərvericilərlə mübarizə (IPM) proqramlarının bir hissəsi kimi monitorinq məqsədləri üçün istifadə olunur.
  • İstilik sağlanlaşdırılması: Bu metod həşəratları və onların yumurtalarını öldürmək üçün idarə olunan yüksək temperaturdan istifadə etməyi nəzərdə tutur. Bu üsul adətən yataq böcəklərinə qarşı mübarizədə və ya istilik kameralarında mebel və ya paltar kimi həşəratlarla yoluxmuş əşyaları Dezinseksiya etmək üçün istifadə olunur.

Bioloji Nəzarət:

  • Təbii Düşmənlər: Bioloji mübarizə zərərvericilərin populyasiyasını yatırmaq üçün faydalı həşəratlar, quşlar və ya patogenlər kimi təbii düşmənlərdən istifadə edir. Bu yanaşma hədəf həşəratlarla qidalanan və ya onlara yoluxduran təbii yırtıcıların və ya parazitlərin tətbiqini və ya mühafizəsini əhatə edir. Davamlı və ekoloji cəhətdən təmiz zərərvericilərə qarşı mübarizəni təmin edə bilər.
  • Böcəklərin böyüməsi tənzimləyiciləri: Bu nəzərət metodu həşəratların normal böyüməsinə və inkişafına mane olan kimyəvi maddələrdir. Onlar həşəratların yumurta goymasını, çoxalmasını və ya metamorfozunu poza bilər.

Xüsusiyyətlər:

  • Məqsədli yanaşma: Müxtəlif dezinseksiya üsulları davranışlarına, yaşayış mühitinə və ya həyat dövrünə əsaslanaraq, xüsusi həşərat zərərvericiləri və ya həşərat qruplarını hədəf alır. Hədəf həşəratın xüsusiyyətlərini başa düşmək ən uyğun üsulu seçmək üçün çox vacibdir.
  • Effektivlik: Dezinseksiya üsullarının effektivliyi həşərat növlərinə, invaziya səviyyəsinə və istifadə olunan xüsusi üsula görə dəyişə bilər. Çoxsaylı metodları birləşdirən inteqrasiya olunmuş yanaşmalar çox vaxt daha yaxşı nəticələr verir.
  • Təhlükəsizlik Mülahizələri: Kimyəvi insektisidlərdən istifadə edərkən insan sağlamlığını və ətraf mühiti qorumaq üçün təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl edilməlidir. Düzgün tətbiq üsulları, doza və təlimatlara riayət etmək vacibdir.