Termitlərlə mübarizə

Tikililəri, tarixi abidələri, mebel əşyalarını zədələyən termiklərin (çox kiçik həşəratlar) aşkar edilməsi və zərərsizləşdirilməsi;