RPC –Co öz fəaliyyətində:

  • İnsan sağlamlığının təminatını,
  • Ətraf mühitin ekoloji təhlükəsizliyini,
  • Fauna və floranın balanslı qorunmasını,
  • Qida və ərzaq təhlükəsizliyini

vacib sayır və bu fəaliyyət sahəsində bilik və təcrübəsini əsirgəmir.