RPC-Co yüksəkixtisaslı məxəssislər işləyir.

— Epidemioloqlar

— Herpetoloqlar

— Orkitoloqlar

— Entemoloqlar

— Aqronomlar

— Baytar həkimləri

— Texniki işçilər

— Sürücülər

Bu ixtisasla üzrə vakansiyalar olduqda şirkət bu barədə məlumat verir.