1. İlanların olması arzuolunmazdırsa, onların gizləndiyi yerin çıxarılması onları ərazidən tərk edilməsi ən təsirli üsullarından biridir. Daş yığınlarının, kolların və hündür otların çıxarılması ilanları daha uyğun yaşayış yeri axtarmağa məcbur edəcək.
  2. Bölgədə həşərat və gəmirici populyasiyalarına nəzarət də ilanların qida ehtiyatını aradan qaldıraraq onların qarşısını almağa kömək edəcək. Bəzən ilanlar evlərə, tövlələrə və digər binalara girir. Onlar gəmiricilərin və ya həşəratların, eləcə də binaların sərin, nəm, qaranlıq yerlərinin varlığına cəlb olunurlar. İlanların evlərə və ya digər binalara daxil olmasının qarşısını almaq üçün bütün giriş yerləri möhürlənməlidir. İlanlar adətən yer səviyyəsindən və ya aşağıda yerləşən binaya daxil olduqları üçün su borularının, elektrik prizlərinin, qapıların və pəncərələrin ətrafındakı bütün boşluqlar möhürlənməlidir. Evin ətrafındakı təməl hörgüsindəki deliklər sement harçla bağlanmalıdır.
  3. Yapışqan gəmirici tələ binanın içərisində məskən salmış ilanları tutmaqda çox vaxt təsirli olur. Yapışqan lövhə bir tərəfdən yapışqan bir maddə ilə örtülmüşdür; bu, ilanın lövhəni keçmək istəyərkən ilişməsinə səbəb olur.
  4. İlanların tutulması xüsusi alətlərdən istifadə edilməklə həyata keçiriləcək. Tutulan ilanlar qalın kətan torbalara qoyulacaq. Nadir ilan növləri elmi araşdırmalar üçün herpetoloji laboratoriyaya veriləcək. Ümumi növlər Qobustan qayalıqlarının ərazisinə buraxılacaq.
  5. Sahənin mexaniki təmizlənməsi başa çatdıqdan sonra ilanların əraziyə daxil olmasının qarşısını almaq üçün xüsusi repellentlər (MSDS və bütün texniki sənədlər) tətbiq olunacaq. Repelentlərin təsir mexanizmi ilanlarda reseptor funksiyasını yerinə yetirən Yakobson orqanlarını qıcıqlandırmaqdan ibarətdir. Bu tip repellentlər əsasən Elaphes, Colubers və Lebetin gürzəsi kimi zəhərli ilanları hədəf alır.
  6. İlanların əraziyə daxil olma ehtimalını azaltmaq üçün tədbirlər təklif edirik:
  • Binaların qarşısında divar çəkilməli, divarlardakı deşiklər bərkidilməli və bağlanmalıdır.
  • Sahənin ətrafında bitən ilanlara sığınacaq verən bitkilər məhv edilməlidir.